Závěrečná ustanovení

08.04.2012 22:32

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. Stanovy Mandolinwolf nabývají účinnosti dnem registrace.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 17. března 2012 v Ústí nad Labem

Tyto stanovy byly zaregistrovány dne 30. března 2012  - IČO: 22746013

contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová