Zánik sdružení

08.04.2012 22:31

Mandolinwolf zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů přítomných na valné hromadě. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová