Práva a povinnosti členů

08.04.2012 22:30

Člen sdružení má právo zúčastnit se valné hromady (každý člen má jeden hlas), být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky, být informován o veškeré činnosti sdružení a podílet se na ní. Člen sdružení má povinnost: dodržovat stanovy sdružení, platit členské příspěvky a aktivně se podílet na plnění cílů sdružení.

contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová