Poslání

08.04.2012 22:26

Mandolinwolf usiluje sdružovat muzikanty, rozvíjet a podporovat aktivity spočívající ve studiu bluegrassu, uvádět tento žánr do obecného povědomí, a to pořádáním veřejných osvětových akcí (např. besedy, jamy), shromažďováním a tvorbou materiálů (noty, tabulatury) a spoluprací s jinými subjekty a zprostředkování či realizace jejich projektů, pakliže s posláním Mandolinwolf souvisejí.

contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová