Kterak opravdový umělec opravdu nepotřebuje Ochranný svaz autorský

05.11.2012 22:52

https://diit.cz/clanek/kterak-opravdovy-umelec-opravdu-nepotrebuje-ochranny-svaz-autorsky