Kalkulačky proklatě nízko

05.11.2012 21:22

MLADÝ SVĚT
Mladý svět č. 40 z 30.09.2003
www.mladysvet.cz
redakce@mladysvet.cz