Chabařovická struna 2012 - sponzoring

01.03.2012 15:57

Bluegrassový festival Chabařovická struna svým partnerům a sponzorům umožní:

 • vejít ve známost jako partner bluegrassového festivalu Chabařovická struna,
 • zástupce firmy je zván na významné veřejné akce pořádané v rámci festivalu Chabařovická struna,
 • pomocí propagačních materiálů festivalu Chabařovická struna dostat jméno firmy do povědomí návštěvníků festivalu. Logo firmy s dovětkem „Sponzor festivalu"  bude uvedeno na informačních a propagačních materiálech, vydaných týmem Chabařovické struny v rámci festivalu (plakáty, letáčky a festivalový zpravodaj)
 • reklamu prostřednictvím festivalové internetové prezentace. Logo firmy s dovětkem „Sponzor festivalu“ bude uvedeno na festivalových webových stránkách s odkazem na firemní stránky sponzora.
 • inzerce v oficiálním programu,
 • poděkování v úvodu a na závěr festivalu,
 • umístění loga a obchodního jména firmy v prostoru KD Zátiší - plachta, reklamní panel, cedule, reklamní brožurky.

1. Sponzor dvou anket Festivalu Chabařovická Struna 2012

Dar vítězné kapele v anketě o nejoblíbenější kapelu, která probíhá na festivalových stránkách a dar vítězné kapele v anketě o nejoblíbenější kapelu, která proběhne během festivalu, anketní lístky jsou přílohou ke vstupence.

2.000 Kč (finanční dar) nebo dodání dvou darů v celkové hodnotě 2.000 Kč (věcný dar)

Nabízíme:

 • vejít ve známost jako sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Sponzor ankety festivalu“
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • umístění vaší reklamy u ankety na webu
 • umístění reklamy na anketním lístku
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • zástupce firmy (bude-li chtít) předá vítězné kapele dar na podiu (vítězná kapela první ankety dostane dar před svým vystoupením. Vítězná kapela druhé ankety obdrží dar po vystoupení poslední kapely).
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 2 ks čestných vstupenek     

2. Sponzor občerstvení Festivalu Chabařovická Struna 2012

Občerstvení účinkujícím kapelám a dobrovolníkům festivalu Chabařovická struna.

2.000 Kč (finanční dar) nebo dodání občerstvení v hodnotě 2.000 Kč (věcný dar)

Nabízíme:

 • vejít ve známost jako sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Sponzor občerstvení“
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • umístění reklamy v areálu KD Zátiší do 1 m 2
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 4 ks čestných vstupenek    

3. Sponzor propagace Festivalu Chabařovická Struna 2012

Reklama a tištěná propagace

3.000 Kč (finanční dar)

Nabízíme: 

 • vejít ve známost jako sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Sponzor reklamy“
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • umístění reklamy v areálu KD Zátiší ve velikosti do 1 m 2
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 4 ks čestných vstupenek   

4. Sponzor kapely účinkující na Festivalu Chabařovická Struna 2012

Honorář pro zvukaře.

10.000 Kč (finanční dar)

Nabízíme:

 • vejít ve známost jako hlavní sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Hlavní sponzor festivalu“
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • umístění reklamy na festivalovém webu
 • umístění reklamy v areálu KD Zátiší od 1 m 2
 • poděkování od moderátora na začátku a na konci festivalu
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • vklad Vámi dodaných reklamních materiálů do festivalového zpravodaje
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 6 ks čestných vstupenek     

5. Sponzor kapely účinkující na Festivalu Chabařovická Struna 2012

Honoráře pro účinkující kapely.

30.000 Kč (finanční dar)

Nabízíme:

 • vejít ve známost jako generální sponzor bluegrassového festivalu Chabařovická struna
 • umístění loga v tištěné propagaci s dovětkem „Generální sponzor festivalu
 • umístění loga na webu festivalu s odkazem na Vaše firemní stránky
 • umístění reklamy na festivalovém webu
 • umístění reklamy Vaší firmy o velikosti A4 do kroniky festivalu
 • umístění reklamy v areálu KD Zátiší od 1 m 2
 • 3x poděkování během festivalu od moderátora (na začátku, uprostřed a na konci festivalu)
 • reklama ve festivalovém zpravodaji
 • vklad Vámi dodaných reklamních materiálů do festivalového zpravodaje
 • zdarma kávu (tolik, kolik vypijete)
 • dodání 10 ks čestných vstupenek
 • dodání kopie kroniky festivalu k Vašim marketingovým účelům

Obsazené sponzorské pozice

Sponzor kroniky festivalu  - firma AKI-NI

Sponzor kávy pořadatelům, dobrovolníkům, účinkujícím kapelám a sponzorům – firma DATAFOX

Sponzoři vybrané kapely  - firma ERCE, firma Areatour


Contact webmaster: Ivča Mandolinwolf Danešová