20. instrukce a informace pro návštěvníky a účinkující

02.04.2011 23:16

U velkých akcí bývá zvykem, že každý návštěvník při vstupu do areálu dostane časový rozvrh kdy kdo hraje a materiál může obsahovat i spoustu dalších informací, včetně reklam sponzorů. Takové informace můžete návštěvníkům sdělit i jinak, ale co je psáno, to je dáno. Osvědčilo se nám rozvěšení instrukcí, jako zákazy vstupu do určitých prostor a další, formou plakátů. Rozvěsit také přibližný harmonogram (kdo kdy hraje) je výhodné proto, abyste nemuseli hledat stále ve svých poznámkách a každému účinkujícímu vše opakovat. V době pořádání akce máte tolik jiných starostí (pokecat se známými, řešit přetékající odpadkové koše nebo špatně parkující řidiče, dát si panáčka...), že se vyplatí se pokusit alespoň některým zbytečným starostem předejít.