02. Oprávnění

02.04.2011 22:54

Před samotnou akcí je nutno provést spoustu aktivit, jednání a telefonátů. Pořadatel musí mít oprávnění k pořádání akce, např. živnostenský list, s čímž souvisí i to, že by měl sbírat veškeré příjmové a výdajové doklady s akcí související - vést účetnictví. Vzhledem k tomu, jak jsem psal v minulém dílu, jsme měli vyhlídku jen na plácek s elektrikou a vše ostatní museli sehnat a dovézt, budu se tady fázi příprav věnovat dost obšírně.