19. Výdajové doklady

02.04.2011 23:15

Honoráře a cesťáky by se měly proplácet kapelám na základě vašeho výdajového dokladu, resp. příjmového dokladu kapely, abyste mohli tyto peníze odepsat jakožto výdaje v účetnictví.