17. smlouvy a faktury

02.04.2011 23:14

Je jen na vás jakým způsobem se domluvíte se sponzory, ale jedním z řešení je již zmiňovaná Smlouva o reklamě, na jejíž základě se vystaví faktura na smluvenou částku.

Další druh smlouvy může být Smlouva o hudební produkci s interprety - kapelami. Opět je to na vás a kapelách, jakým způsobem se domluvíte a jestli smlouvy vůbec budou.

Zrovna tak smlouvou můžete dohodnout a stanovit podmínky pro stánkaře, dodavatele mobilních WC a dalších služeb.