14. propagace

02.04.2011 23:12

Plakáty na ostro, případně letáčky, můžete vytvářet ve chvíli, kdy máte zajištěné i sponzory. Jejich loga by na plakátech a dalších reklamních materiálech akce neměly chybět, ale co všechno pro sponzory musíte udělat, by měla specifikovat smlouva. Na plakáty jsme u nás museli použít firmu, která se výlepem na svých plochách zaobírá. Na plochy v širším okolí, resp. vývěsní tabule v přilehlých vesnicích, jsme plakáty rozváželi a lepili sami.

Dobrou formou reklamy je také regionální tisk, takže můžete sepsat tiskovou zprávu a odeslat ji deníkům a dalším médiím v regionu. Tuto zprávu můžete samozřejmě poslat i na všelijaké hudební a regionální servery. Pokud máte možnost a chuť, můžete si zaplatit i reklamní spoty v regionálním rádiu, nebo se pokusit s rádiem dohodnout na mediálním partnerství za nižší ceny nebo dokonce zdarma. Dobrou formou reklamy na rozhlasových stanicích jsou např. soutěže o vstupenky na akci.

Zmínil jsem výše i vlastní webovou prezentaci festivalu, která, když u je, by měla obsahovat aktuální alespoň zásadní informace. Nejlepší je mít aktualizováno vše, ať je vidět, že se něco hýbe.