13. oslovení sponzorů

02.04.2011 23:11

Je těžké radit jak jít na sponzory, žádný jednoznačný postup není. Nejjednodušší je oslovit kamarády a známé, kteří se o tuto hudbu zajímají a nejlepší je to v případě, kdy dotyčnému může pomoci prezentace jeho firmy na vaší akci, formou umístění jeho reklamní tabule, příp. další materiálů. Navíc sponzoring jako takový se v našich krajích příliš nenosí, takže tu půjde spíše o uzavření Smlouvy o reklamě, která bude firmu něco stát. Je dobré ukázat potenciálnímu sponzorovi např. letáčky a plakáty, aby viděl, že se opravdu něco děje a na co že to vlastně má dát peníze. V budoucích letech materiálů přibyde, pokud vám nadšení k pořádání akce vydrží a můžete ukázat fotky, video na DVD atd.